Madde Bağımlılığı ile Mücadele Semineri

  • 2020-11-10

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Genç Yeşilay Topluluğunun düzenlemiş olduğu seminere Microsoft Teams üzerinden katılabilirsiniz.

Katılma Linki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWUwM2YxZGQtYmQ1Ni00NzE2LTgxMzEtZTIwZjExYWUyMzY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224d60ebef-1ab5-446f-a67f-4a13cbfdaf8a%22%2c%22Oid%22%3a%22c55bde9c-f4be-4db6-8033-f515049f617a%22%7d

İletişim
Sosyal Medya
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu