Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik; Hemşirelik Bölümleri ve İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı Son Sınıf Öğrencileri ile İlgili Karar

  • 2021-03-11

Üniversitemiz Senatosu 19.02.2021 tarih 2021/2 sayılı kararıyla Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik ve Hemşirelik Bölümleri ve İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı son sınıf öğrencilerinin sağlık kurumlarında yapacakları uygulamalı eğitimlerin yüz yüze yapılması kararı almıştı. Ancak Balıkesir Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun 10.03.2021 Tarih ve 2021/19 sayılı kararı çerçevesinde, sağlık kurumlarında yapılacak bu uygulamaların yeni bir değerlendirmeye kadar ertelenmesine ve 2020-2021 Bahar Yarıyılında söz konusu uygulamalı eğitimlerin uzaktan eğitim yoluyla devam etmesine; salgının seyrine göre ilgili Fakülte ve Yüksekokulun belirtilen öğrenciler ve uygulamalar için  ilerleyen süreçte  yeni bir değerlendirme yapabileceğine karar verilmiştir.

Balıkesir Üniversitesi Senatosu

İletişim
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu