Yüz Yüze Öğrenim Gören Öğrencilerimize Önemli Duyuru

  • 2021-04-27

26 Nisan 2021 tarihinde alınan Cumhurbaşkanlığı kararı ve İçişleri Bakanlığı’nın  “Tam Kapanma Tedbirleri” konulu yazısı gereği,   Üniversitemizde 2020-2021 yüz yüze öğrenim gören Veteriner Fakültesi 4. ve 5.sınıf öğrencileri ile Tıp Fakültesi 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin,  29 Nisan – 17 Mayıs 2021 tarihleri arasındaki dersleri online olarak devam edecek ve bu tarihler arasındaki sınavları online olarak yapılacaktır.

NOT:  2020-2021 Bahar Yarıyılında Uzaktan Öğretim ile devam eden bütün fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarımızın dersleri ve sınavları ile ilgili herhangi bir değişiklik yoktur.

İletişim
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu