Seminer: "Biyokütle Yenilenebilir Enerjisi ve Sıfır Atık"

  • 2021-06-08

Seminer 09 Haziran 2021 Çarşamba günü saat: 10:30'da Microsoft Teams programı üzerinden yapılacaktır.

Seminere katılmak için tıklayınız:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac263644f93854df99f7e55f15d89f76e%40thread.tacv2/1623054216623?context=%7b%22Tid%22%3a%22159628c6-7a6e-4e1a-93af-7cc8d06d9952%22%2c%22Oid%22%3a%22bca1a7a7-612a-4758-b779-d944120ddba7%22%7d

İletişim
© 2019 Balıkesir Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Yazılım Geliştirme Grubu